Meting nodig?

<p>een goede nachtrust is onontbeerlijk<span>&nbsp;</span></p>

Dat een goede nachtrust onontbeerlijk is voor een goed functioneren, heeft iedereen al wel eens aan den lijve ondervonden.

Toch slaapt na aankoop van een nieuwe matras slechts 25% van de kopers beter dan voordien. Bij de overigen heeft een nieuwe matras een nauwelijks merkbaar, onbevredigend of zelfs desastreus effect. Of slapen voor u een heerlijke ontspannende bezigheid dan wel letterlijk een nachtmerrie wordt, is dus afhankelijk van het gekozen bedsysteem.

Voor elk individu ligt de oplossing in het objectief meten van de juiste slaapomstandigheden. Op basis van die meetresultaten reiken we adequate voorstellen aan. 

Waarom meten?

Enerzijds heeft iedereen wel eens de ervaring opgedaan dat je in een ander bed (op hotel, bij familie, op vakantie) beter of slechter slaapt. Anderzijds is het aanbod aan goede bedsystemen oneindig groot.

Daarenboven verschilt het slaapadvies van winkel tot winkel. Welk bed is nu eigenlijk goed voor mij?

Enkel door onze wetenschappelijke studie kan je bepalen welk slaapsysteem voor jou goed is.

Ons uitgangspunt : IEDERE RUG IS VERSCHILLEND! 

Dit kan je bewijzen door topografische metingen (zie foto’s) >>

Comments